Over Brust.nl

Wie zijn wij?

Brust.nl wordt geleid door Marcel Brust AA RB en Rolien Brust. Marcel is zowel accountant als belastingadviseur en heeft ruim 25 jaar ervaring in de accountancy. Rolien is algemeen directeur en officemanger. Wij zijn gevestigd in Emmen, Assen en Veendam. De titel "accountant" is beschermd en geeft u de zekerheid van kwaliteit, in de vorm van zorgvuldige werkwijzen, tuchtrecht, een klachtenregeling, regelmatige bijscholing, een regelmatige review en een aansprakelijkheidsverzekering. Om de titel "accountant" te mogen voeren is toezicht vanuit de beroepsorganisatie (het NBA) vereist. U kunt onze inschrijving bij het NBA hier vinden. De kwaliteit van onze dienstverlening brengen wij tot uitdrukking via een zogenaamde samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Daarnaast voldoen wij als lid van het Register Belastingadviseurs aan hoge kwaliteitseisen en zijn op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen.

Wat is onze visie?

Financiële dienstverlening wordt meer en meer gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Hierdoor dalen de kosten van deze vorm van dienstverlening. De voordelen van de lagere kosten worden echter onvoldoende doorgegeven aan de klanten. De groep klanten die op zoek is naar de kwaliteit van onze beroepsgroep maar hiervoor een beperkt budget heeft, kan zo niet worden bediend. Dat vinden wij jammer. Brust.nl streeft ernaar deze kwaliteit voor een ieder betaalbaar en dus bereikbaar te maken. Dit doet Brust.nl door zich te richten op efficiency en de hieruit voortkomende voordelen aan haar klanten door te geven. Internet leent zich hier uitstekend voor.

Wie valt binnen onze doelgroep?

Iedereen kan én mag klant bij ons worden. Heeft u behoefte aan papieren rapportages en voelt u zich ongemakkelijk bij de steeds verdergaande digitalisering, dan sluit ons concept minder aan op uw wensen. De grootste besparingen kunnen worden gerealiseerd bij ondernemingen met een omvang tot circa 35 / 40 medewerkers. Maar ook ZZP'ers, stichtingen of detaillisten die communicatie via internet niet als beperkend ervaren, zullen zich bij ons thuis voelen. Vanwege zeer specifieke regelgeving bedienen wij geen agrariërs. Daarnaast kunnen klanten die alleen advies willen, op gebied van belastingen of over hun bedrijf, ook bij ons klant worden terwijl ze bij hun vertrouwde boekhouder/accountant kunnen blijven. Wij zien dat klanten graag advies willen maar vaak deze niet of onvoldoende krijgen bij hun boekhouder/accountant.

Wat zijn onze diensten?

Wij verzorgen alle diensten die een doorsnee accountantskantoor verzorgt op het gebied van administratie, accountanty, belastingen en bedrijfseconomisch advies. Hieronder is dit verder uitgewerkt:

Administratie

 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Personeelsadministratie

Accountancy

 • Opstellen jaarrekening (inclusief samenstellingsverklaring)
 • Periodieke rapportage
 • Administratieve organisatie en interne beheersing

Belastingen

 • Belastingaangifte
 • Belastingadvies
 • Belastingcontrole
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Btw
 • Loonbelasting en sociale verzekeringen

Bedrijfseconomisch advies

 • Risico management en controle
 • Rechtsvormen en fiscale aspecten
 • Waarderingen
 • Bedrijfsoverdracht
 • Ondernemingsplan
 • Financieringsaanvragen
 • Subsidies
Wij verzorgen geen controleverklaringen. Deze kunnen we wel laten verzorgen binnen ons netwerk, tegen concurrerende tarieven.

Wat is ons prijsbeleid?

Wij willen onze kwalitatief hoogstaande dienstverlening, inclusief waarborgen voor u, aanbieden tegen een scherpe prijs. Binnen het domein van de accountantskantoren willen wij behoren tot de scherpste aanbieders. Wij werken met vaste prijsafspraken, zonder addertjes onder het gras. Geen verrassingen achteraf dus geen uurtje-factuurtje. Wij willen niet concurreren met administratiekantoren of zelfstandige boekhouders, die wellicht dezelfde kwaliteit leveren, maar niet de waarborgen bieden die onze beroepsorganisaties wel kunnen bieden.

Wat doen wij niet?

Werken op uurtje-factuurtje basis

Wij rekenen met vaste prijzen, vandaar dat wij geen uurtarieven hebben. Mocht u aanvullende dienstverlening wensen, dan maken wij vooraf hierover afspraken. Wij zullen dus nooit werkzaamheden verrichten zonder dat hier vooraf een offerte aan ten grondslag ligt. Dus nooit nare verrassingen achteraf.

Elke maand een op zich staande factuur sturen

Op basis van de door u berekende offerte bepalen wij uw jaarkosten. Indien het totaal bedrag € 300 of meer is, dan betaalt u in maandelijks gelijke termijnen (u ontvangt dan maandelijks gelijke periodefakturen). Bedragen onder de € 300 betaalt u ineens. Kort telefonisch contact is vanzelfsprekend gewoon inbegrepen.

Eigen Debiteurenbeheer

U voldoet uw maandelijkse termijnen op basis van automatische incasso. Op deze wijze hoeven wij minder tijd te besteden aan ons eigen debiteurenbeheer en zijn er geen kosten vanwege het onbetaald blijven van termijnbedragen. Deze voordelen komen aan u ten goede middels onze zeer scherpe tarieven. Indien incasso's herhaaldelijk niet geïnd kunnen worden, dan kunnen de gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

Sponsoring

Wij (en u dus indirect) sponsoren geen sportclubs, goede doelen, etc.  Niet dat wij daar tegen zijn, maar u bent zelf prima in staat om hier een goede individuele keuze in te maken.

Brust.nl
Uw Accountants & Adviseurs


Emmen
Minister Kanstraat 54
T: 0591 - 23 88 00

Assen
Bij u op locatie.
We kunnen ook een flex vergaderruimte reserveren in Assen.
T: 0592 - 76 34 04

Veendam
Beneden Westerdiep 7-9
T: 0598 - 70 30 30

Postbus 52
9640 AB Veendam

E-mail:  info@brust.nl
Kvk-nr:  65137078
 
Becon:   665435
Btw-nr:   855994757.B01