FAQ

Kunt u ons fysiek benaderen?

Ja. Wij hebben kantoren in Emmen, Assen en Veendam.

Kan ik met een niet-spoed vraag gebeld worden i.p.v. een reactie per mail?

Ja, wanneer u ons contactformulier invult en u geeft in het tekstvak aan dat u gebeld wilt worden (inclusief uw telefoonnummer), dan bellen wij u terug. Wij streven ernaar om dezelfde dag nog contact met u op te nemen.

Hoe is een lagere prijs mogelijk?

Binnen de accountancy is de laatste decennia veel geautomatiseerd: software t.b.v. het opstellen van jaarrekeningen, aangiftesoftware en boekhoudsoftware zijn gestandaardiseerd, bereikbaar en dus goedkoop geworden. Door gebruik te maken van zoveel mogelijk goedkope (online-)software dalen beheerskosten. Daarnaast zijn rapportages in digitale vorm eerder regel dan uitzondering, waardoor de handling hiervan steeds goedkoper is. Vervolgens zijn onze overheadkosten zeer beperkt t.o.v. collega-kantoren. Tel daarbij op een zeer efficiënte (overzichtelijke) organisatie en het resultaat is duidelijk: Dezelfde kwaliteit voor fors lagere prijzen.

Is de kwaliteit gegarandeerd?

Wij zijn gekwalificeerde accountants, welke lid zijn van het NBA en tevens zijn wij lid van het Register Belastingadviseurs. Wij worden periodiek door deze organisaties getoetst. Deze toetsingen geschieden volgens dezelfde normen als alle andere accountants-organisaties, zodat u er zeker van kunt zijn dat de binnen de beroepsgroep geldende kwaliteitsnormen ook bij ons worden nageleefd. U krijgt dus de vereiste kwaliteit tegen een lagere prijs.

Wat krijgt u voor uw geld?

De diverse rapportages zijn binnen onze branche vergaand gestandaardiseerd en veelal wettelijk voorgeschreven. Hierin verandert niets. Daarnaast gaan de rapportages vergezeld van de nodige verklaringen. Wat wij achterwege laten zijn de “extra’s”: cijferanalyses, brieven met toelichtingen etc. Deze blijven mogelijk, maar alleen indien u dit wilt, tegen meerprijs.

Blijft persoonlijk contact mogelijk?

Accountantswerk is mensenwerk. Dus persoonlijk contact blijft onontbeerlijk. Alleen proberen we ook hier efficiënt mee om te gaan door veel via e-mail te regelen. Dit scheelt ons weer reistijd. Maar als het echt nodig is zijn we er voor u: afspreken bij u kan ook. Daarnaast kunt u een afspraak met ons maken bij ons op kantoor.

Is een offerte een vaste prijs?

Een geoffreerde prijs is als vast te beschouwen. Onze insteek is uw belangen te behartigen binnen deze prijs, niet onze omzet met trucjes te verhogen. Ook zullen we het jaar daarop niet proberen de prijs extreem te verhogen als u éénmaal klant bij ons bent. Wij zullen uitsluitend met indexen werken. Indien de uitgangspunten wijzigen, zal ook de prijs vanzelfsprekend mee wijzigen.

Is de offerte ook automatisch geaccepteerd?

Nee. Vanuit onze beroepseisen dienen wij na te gaan of wij u als klant kunnen accepteren. Dit traject is voor u helaas niet transparant, maar kan veroorzaken dat wij u niet als klant kunnen accepteren. Daarom zal er altijd een opdrachtbevestiging plaatsvinden.

Wat zijn jullie uurtarieven?

Wij werken niet met uurtarieven. De door u gewenste dienstverlening kunt u zelf berekenen via de prijsopgaaf-module. Ook vindt u hier een aantal mogelijke adviespakketten. Korte telefoontjes of een afspraak tijdens de contactdagen zijn kosteloos.

Moet u zich legitimeren?

Ja. Op grond van de Wet tegen Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT) zijn wij als beroepsgroep wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen. Wij doen dat door een kopie van uw identiteitsbewijs op te vragen en vervolgens bij aanvang van onze werkzaamheden deze identiteit te verifiëren door persoonlijk contact. Hiervoor maken wij met u een afspraak, geheel kosteloos.

Zit u meerdere jaren aan ons vast?

Nee. Wij zijn van mening dat wij ons werk alleen goed kunnen doen als er een goede relatie is. Deze relatie is niet vruchtbaar als één van de partijen zich niet comfortabel voelt. Dat betekent dat zowel u als wij op ieder moment kunnen opzeggen.

Welke leveringsvoorwaarden hanteren wij?

Wij hanteren algemene leveringsvoorwaarden én specifieke leveringsvoorwaarden. Bij de opdrachtbevestiging worden deze overhandigd. De specifieke leveringsvoorwaarden dient u jaarlijks te ondertekenen indien u een jaarrapport van ons afneemt.

Hoe komen wij aan uw stukken?

Wij proberen zoveel mogelijk digitaal gegevens met u uit te wisselen via ons digitale loket. Boekingsstukken zoals facturen ontangen wij bij voorkeur via scans. Overhandiging op de contactdagen is ook mogelijk. Op verzoek kunnen wij ook stukken bij u ophalen en voor u inscannen. Hiervoor zullen wij dan afspraken met u maken.

Hoe komt u aan uw stukken?

Ook dit verloopt via ons digitale loket. U krijgt een bericht via uw e-mail dat er een stuk is klaargezet. U haalt dit op en accordeert eventueel indien nodig. Mocht u een fysiek stuk willen, dan kunt u dit zelf printen. Een origineel fysiek stuk is mogelijk, tegen meerprijs.

Is het veilig?

Zoals u uit de media heeft kunnen lezen is vrijwel geen enkel medium via internet bestand tegen aanvallen. Het is echter vanuit dit risico ondenkbaar dat de ontwikkeling op de ingeslagen weg van digitalisering niet door zal gaan. Al was het alleen maar omdat de overheid dit steeds meer eist. Wij hebben ons digitale loket niet zelf ontwikkeld, maar gebruiken het systeem van AFAS. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van een accountancy-portal waarmee inmiddels veel (grotere) kantoren werken. Daarnaast zullen wij in onze procedures trachten dat bij eventuele aanvallen niet al uw gegevens toegankelijk zijn. Doet u met ons zaken, dan dient u zich echter te realiseren dat hieraan risico’s verbonden zijn.

Kunt u uw eigen administratiekantoor of belastingadviseur houden?

Ja. U kunt gewoon zelf kiezen welke diensten u afneemt. Bij goede afstemming ontstaat geen inëfficiency maar wellicht wel prijsvoordeel. Of u wilt voor uw jaarrekening net even wat meer kwaliteit terwijl u voor uw dagelijkse administratie het liefst bij uw administratiekantoor op de hoek binnen loopt.
Of u wilt de laatste check van uw privé door uw eigen vertrouwde belastingadviseur laten verzorgen. Alles is mogelijk en wij zullen u niet onder druk zetten om dit anders te gaan doen. U bepaalt zelf met de vinkjes in de prijsopgaaf-module.

Wat is een samenstellingsverklaring?

Deze verklaring wordt afgegeven door bij het NBA aangesloten accountants in de standaardbewoordingen, voorgeschreven door het NBA. Hierin wordt verklaard dat de rapportage aan de wettelijke (inrichtings-)eisen voldoet. De verklaring geeft geen zekerheid over de inhoudelijke juistheid van de door u aangedragen informatie. Hiervoor zijn andere onderzoeken en verklaringen beschikbaar.

Geven wij fiscaal advies?

Ja. Wij verzorgen aangiften en geven fiscale adviezen. Wij zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden.

Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Voor zwaardere fiscale werkzaamheden zoals het voeren van procedures werken wij samen met FnF fiscaal en financieel te Emmen.

Geven wij controleverklaringen af?

Wij geven zelf geen controleverklaringen af bij een jaarrekening (wel samenstelverklaringen). Zelf mogen wij dat als kantoor niet omdat wij hiervoor geen vergunning van het AFM hebben. Mocht dit wel wenselijk zijn, dan werken wij samen met andere kantoren die deze verklaring tegen een normaal tarief afgeven.

Voor overige controleverklaringen (bijvoorbeeld bij een inbreng in BV, een subsidieopgaaf, een contributieopgaaf, een verzekeringsopgaaf e.d.) kunt u gewoon bij ons terecht.

Is betalingskrediet mogelijk?

Nee. Onze diensten dient u te voldoen via maandelijkse automatische incasso. Hierdoor vervalt ons debiteurenrisico. Het voordeel komt aan u toe via onze zeer scherpe tarieven. Een voordeel van vaste maandbetalingen is dat uw en onze kasstroom overzichtelijker wordt en blijft.

Werken wij met XBRL/SBR?

Ja. Klik hier voor meer informatie.

Is het online boekhoudpakket verplicht?

Ja. Bij de afname van de dienst “administratie” is dit voor ons onmisbaar in de communicatie met u. Inmiddels zijn deze pakketten echter kwalitatief en prijstechnisch zo goed geworden dat de afweging t.o.v. een eigen pakket vaak al op voorhand gunstig uitpakt voor online-pakketten.

Wat wordt van u verwacht?

Wij kunnen onze dienstverlening goedkoop houden door een efficiënte werkwijze. Daarbij hoort standaardisatie en efficiënt contact. Wij verwachten van u dat u meewerkt aan beide aspecten. Daarbij hoort het door ons gekozen online boekhoudpakket, een standaard rekeningschema met voorgeschreven maximale verdieping, een standaard rapportage, contacten zoveel mogelijk via de email met redelijke responstijden en betalingen via maandelijks automatisch incasso. Wilt u meer maatwerk, dan is dat mogelijk, maar daarbij hoort ook een andere prijsstelling. Neemt u dan contact met ons op. Als u zich structueel niet houdt aan deze verwachtingen behouden wij ons het recht voor om onze relatie te beëindigen.

Wat als u een klacht heeft?

Op grond van onze beroepsregels dienen wij een klachtenregeling te hebben. In bijgaande link kunt u deze vinden. Uiteraard hopen wij deze niet nodig te hebben maar in het uitzonderlijke geval dat dit nodig mocht zijn kunt u hierop terugvallen.

Dragen wij aansprakelijkheid?

Ja. Vanuit onze beroepsregels kunt u ons aansprakelijk stellen. Hiervoor zijn wij verzekerd. Uiteraard hopen we dat het niet zover zal komen en wij geen ontevreden klanten krijgen. Wel is het zo dat in deze steeds complexer wordende maatschappij, duidelijkheid over wat wij leveren, maar vooral wat wij niet leveren, van het uiterste belang is. Daartoe krijgt u bij de opdrachtaanvaarding de algemene en specifieke voorwaarden ter ondertekening aangeboden. Onderdeel daarvan is dat wij aansprakelijkheid uitsluiten in geval ons digitale loket gehacket zou worden.

Brust.nl
Uw Accountants & Adviseurs


Emmen
Minister Kanstraat 54
T: 0591 - 23 88 00

Assen
Bij u op locatie.
We kunnen ook een flex vergaderruimte reserveren in Assen.
T: 0592 - 76 34 04

Veendam
Beneden Westerdiep 7-9
T: 0598 - 70 30 30

Postbus 52
9640 AB Veendam

E-mail:  info@brust.nl
Kvk-nr:  65137078
 
Becon:   665435
Btw-nr:   855994757.B01