AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen:


Ontvang ik van Brust.nl LLP een (aparte) verwerkersovereenkomst?

Omdat Brust.nl LLP de bepalingen van een verwerkersovereenkomst in haar algemene voorwaarden (artikel 10) heeft opgenomen is het niet nodig separate verwerkersovereenkomsten af te sluiten.


Hoe regelt Brust.nl LLP bescherming van de aan haar verstrekte persoonsgegevens?

Bij de verwerking van gegevens zal Brust.nl LLP zich houden aan de richtlijnen die de AVG daaraan stelt. Hierbij kan worden gedacht aan het beveiligen van (mobiele) devices, netwerkbeveiliging, toegangsbeheer, backup procedures, versleutelde informatieuitwisseling en overeenkomsten met leveranciers waarin we informatiebeveiliging afdwingen.


Ik constateer een datalek. Wat wordt van mij verwacht?

Om te voldoen aan de AVG en om onnodige gevolgen te voorkomen moet deze in elk geval direct intern worden gemeld. Wanneer Brust.nl LLP betrokken is moet haar Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) worden geïnformeerd.


Heeft Brust.nl LLP een Funcionaris voor de Gegevensbescherming?

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Bij Brust.nl LLP is de heer M.J. Brust aangesteld als FG. Hij is te benaderen via e-mail info@brust.nl of tel: 06 - 23 06 41 34.
Brust.nl
Uw Accountants & Adviseurs


Emmen
Minister Kanstraat 54
T: 0591 - 23 88 00

Assen
Bij u op locatie.
We kunnen ook een flex vergaderruimte reserveren in Assen.
T: 0592 - 76 34 04

Veendam
Beneden Westerdiep 7-9
T: 0598 - 70 30 30

Postbus 52
9640 AB Veendam

E-mail:  info@brust.nl
Kvk-nr:  65137078
 
Becon:   665435
Btw-nr:   855994757.B01